Radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölmələrinin döyüş hazırlığı yüksəldilir

Paylaş
3 İzlənmə
6 Gün Öncə

Radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölmələrinin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər keçirilir

2021-ci il tədris ilinin hazırlıq planına əsasən radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə bölmələrinin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər keçirilir.
Tədbirlər çərçivəsində müxtəlif obyekt və ərazilərdə zəhərləyici maddələri təqlid edən resepturalarla çirklənmiş sahələrdə kimyəvi kəşfiyyatın aparılması, silah, texnika və digər avadanlığın xüsusi təmizlənməsi tapşırıqları bölmələr tərəfindən praktiki yerinə yetirilir. Döyüş şəraitinə uyğun bölmələrin aerozol maskalanması fəaliyyətləri məşq etdirilir.
Əsas diqqət döyüş əməliyyatlarının müxtəlif növlərində radiasiya, kimyəvi və bakterioloji mühafizə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi zamanı bölmələrin birgə fəaliyyətinin uzlaşdırılması, səhra vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin şəxsi heyətdə yüksək fiziki və psixoloji dözümlüyün tərbiyə edilməsinə yönəldilib. Bölmə komandirlərinin taktiki-xüsusi və xüsusi hazırlıq məşğələlərinin keçirilməsi üzrə peşəkar və metodiki vərdişləri inkişaf etdirilib.
Bundan əlavə, plana uyğun olaraq şəxsi heyətin hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması məqsədi ilə keçirilən kütləvi qırğın silahından mühafizə (KQSM) üzrə məşqlər zamanı “Ən yaxşı KQSM taqımı” adı uğrunda yarış keçirilib.
____

Проводятся мероприятия по повышению боеготовности подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты

Согласно плану подготовки на 2021-й учебный год, проводятся мероприятия по повышению боеготовности подразделений радиационной, химической и бактериологической защиты.
В рамках мероприятий были практически выполнены задачи по ведению химической разведки на участках, загрязненных рецептурами, имитирующими токсичные вещества на различных объектах и территориях, а также по специальной обработке вооружения, техники и другого оборудования. Подразделениями были отработаны действия по аэрозольной маскировке в условиях, приближенных к боевым.
Основное внимание было уделено координации взаимодействия подразделений, совершенствованию полевой выучки, а также воспитанию у военнослужащих физической выносливости и психологической устойчивости при выполнении мероприятий по радиационной, химической и бактериологической защите в ходе различных боевых операций. Отточены профессиональные и методические навыки командиров подразделений по проведению занятий по тактико-специальной и специальной подготовке.
Кроме того, в ходе тренировок по защите от оружия массового поражения (ЗОМП), проводимых согласно плану в целях проверки уровня подготовки личного состава, был проведен конкурс на звание «Лучший взвод ЗОМП».
____

Activities are being taken to increase the combat readiness of chemical, bacteriological and radiological defense units

According to the training plan for 2021, activities are being taken to increase the combat readiness of chemical, bacteriological and radiological defense units.
In the course of the activities, the units practically fulfill the tasks of conducting chemical reconnaissance in areas contaminated with compounds imitating toxic substances at various facilities and territories, as well as special cleaning of weapons, machinery, and other equipment. Actions for aerosol camouflage were practiced by the units in conditions close to combat.
The main attention was paid to coordinating the interoperability of units in the implementation of chemical, bacteriological, and radiological defense measures in various types of combat operations, improving field skills, as well as training high physical and psychological endurance of servicemen. The professional and methodological skills of the unit commanders on conducting tactical-special and special exercises have been developed.
In addition, in the course of the training on defending against weapons of mass destruction (DWMD), conducted according to the plan of inspection of the training level of military personnel, a competition was held for the title of "The best DWMD platoon".

Həmçinin bax,

Müdafiə Nazirliyi tibbi təhsili olan şəxslərin həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbulunu elan edir: https://mod.gov.az/az/news/mudafie-nazirliyi-tibbi-tehsili-olan-sexslerin-heqiqi-herbi-xidmete-ve-ise-qebulunu-elan-edir-21710.html

Copyright © Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Rəsmi internet səhifəsi - https://mod.gov.az/
Facebook - https://www.facebook.com/wwwmodgovaz/
Instagram - https://www.instagram.com/azerbaijan_mod/
Twitter - https://twitter.com/wwwmodgovaz
Youtube - https://www.youtube.com/c/azerbaijan_mod
Telegram - https://t.me/Azerbaijan_MOD

Oxşar videolar

Videoları qaçırmayın

Qaynar.tv yə abunə olun ən son videolardan xəbərdar olun
Son videolar
daha çox

Videoları qaçırmayın

Qaynar.tv yə abunə olun ən son videolardan xəbərdar olun
Veb Saytların hazırlanması